Çekme Esneklik Katsayısı

Çekme yüklemesine bağlı olarak bir malzemenin tanjant veya sekant esneklik modülüdür. Alternatif terimler Young modülü ve çekmedeki esneklik modülüdür. Denklemle birlikte, silindirik bir çubuk üzerinde yankılanan sıklık ile ilgili hale gelen bir dinamik testteki bir çekme testinde ölçülebilir:  

Tensile Modulus of Elasticity Equation

E esneklik modülü olduğunda; 1, çubuk uzunluğu; p, yoğunluk; f, yankılanan sıklık; k, çubuğun bir eksen normaline çubuk eksenine ve hareket düzlemine dönüş yarıçapı (silindirik çubuklar için d/4) ve j, titreşim moduna bağlı olan bir sabit. Orantılı sınırlar içerisinde, çekme esneklik modülü sıkıştırma esneklik modülüne yaklaşık olarak eşittir.