Kullanım Şartları

ŞARTLARIN KABUL EDİLMESİ.

Instron'un size sunduğu hizmetler, aşağıdaki Kullanım Şartları'na ("TOU") tabidir. Instron, bu Kullanım Şartları'nı tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda güncelleme hakkına sahiptir. Bu Kullanım Şartları'nın en güncel haline, Web sayfalarımızın en altında yer alan "Kullanım Şartları" bağlantısını tıklayarak erişebilirsiniz.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI.

Web üzerindeki ağı vasıtasıyla Instron size ürün bilgilerini, makale ve çalışmaları, veri indirme alanlarını ve iletişim forumlarını da içeren birçok farklı kaynağa (hepsine birden "Hizmetler" denilmektedir) erişim hakkı vermektedir. Her tür güncelleme, geliştirme, yeni özellikler ve/veya yeni Web özelliklerinin eklenmesi de dahil olmak üzere tüm bu Hizmetler, Kullanım Şartları'na tabidir.

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIMLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

Hizmetler bölümünden indirilebilecek olan her tür yazılım ("Yazılım"), Instron ve/veya tedarikçilerinin telif hakkına sahip olduğu çalışmalarıdır. Bu Yazılımlar'ın kullanılması, bu Yazılımlar'ın ekinde veya içeriğinde sunulan, eğer varsa, son kullanıcı lisans anlaşmasının şartlarına ("Lisans Anlaşması") tabi olacaktır. Bir son kullanıcı, ekinde veya içeriğinde bir Lisans Anlaşması olan herhangi bir Yazılım'ı kendisi bu Lisans Anlaşması'nın şartlarını kabul edinceye kadar yükleyemeyecektir.

Bu Yazılım sadece Lisans Anlaşması'na uygun olarak son kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere indirilebilir. Yazılım'ın Lisans Anlaşması'na uygun olmayan bir tarzda herhangi bir şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasalarca açık bir şekilde yasaklanmıştır ve ciddi hukuksal cezalara neden olabilir. Bu şartları ihlal edenler aleyhinde mümkün olan en geniş kapsamıyla kanuni yollara başvurulacaktır.

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN DOKÜMANLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

Bu Hizmetler dahilindeki Dokümanlar'ı (örneğin çalışma belgeleri, basın bültenleri, veri föyleri ve Sıkça Sorulan Sorular) kullanma izni ancak (1) aşağıda yer alan telif hakkı bildiriminin tüm nüshalarda yer alması ve hem telif hakkı bildirimi hem de bu izin bildiriminin yer alması, (2) Hizmetler dahilindeki bu Dokümanlar'ın kullanımı sadece bilgilendirme amacıyla, ticari olmayan veya kişisel amaçlarla olup herhangi bir ağ bilgisayarında veya herhangi bir ortamda yayınlanmaması, ilan edilmemesi veya kopyalanmaması ve (3) Dokümanlar'da herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla verilir. K-12, üniversiteler, özel/devlet liseleri ve eyalet toplum kolejleri gibi resmen tanınmış eğitim kurumları, sınıflarında dağıtılmak amacıyla bu Dokümanlar'ı indirebilir ve çoğaltabilir. Sınıf dışında dağıtımı için yazılı bir izin alınması gereklidir. Dokümanlar'ın başka herhangi bir amaç çerçevesinde kullanımına yasalarca izin verilmemektedir ve bu tür bir kullanım ciddi hukuksal cezalara neden olabilir. Bu şartları ihlal edenler aleyhinde mümkün olan en geniş kapsamıyla kanuni yollara başvurulacaktır.

Yukarıda belirtilen dokümanlar, Instron.com.tr Web sitesinin veya Instron'un sahibi olduğu, işlettiği, lisansını elinde bulundurduğu veya kontrol ettiği başka herhangi bir sitenin tasarımına veya düzenine dair dokümanları içermemektedir. Instron Web sitelerinin unsurları, ticari giysi, ticari marka, adil olmayan rekabet ve diğer yasalarla korunmaktadır ve kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya taklit edilemez. Herhangi bir Instron Web sitesinde yer alan logolardan, grafiklerden, seslerden veya görüntülerden hiçbiri, Instron'un izni olmaksızın kopyalanamaz veya yeniden yayınlanamaz.

INSTRON VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA HİZMETLERİNİN BİR PARÇASI OLARAK YAYINLADIKLARI DOKÜMANLARDA VE İLGİLİ GRAFİKLERDE YER ALAN BİLGİLERİN UYGUNLUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. TÜM BU BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. INSTRON VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, TÜM GARANTİLER VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK DE DAHİL OLMAK ÜZERE, İSTER AÇIKÇA İSTER DOLAYLI İSTERSE DE YASAL AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA OLSUN BELİRLİ BİR AMACA VEYA TASARRUFA YÖNELİK OLARAK BU BİLGİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VE ŞART İLERİ SÜRMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA INSTRON VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, HİZMETLERDE MEVCUT OLAN BİLGİLERİN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN KULLANIM, VERİ VE KAR KAYBINDAN, İSTER BİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İSTER BİR İHMALDEN VEYA BİR BAŞKA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARDAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLAR VE İLGİLİ GRAFİKLER, TEKNİK AÇIDAN YANLIŞLIKLARI VEYA TİPOGRAFİK HATALARI İÇEREBİLİR. DEĞİŞİKLİKLER BURADA YER ALAN BİLGİLERE PERİYODİK OLARAK EKLENMEKTEDİR. INSTRON VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, BURADA AÇIKLANAN ÜRÜN(LER) VE/VEYA PROGRAM(LAR)DA HERHANGİ BİR ZAMANDA İYİLEŞTİRME VE/VEYA DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIMLARA, DOKÜMANLARA VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER.

HİÇBİR DURUMDA INSTRON VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ, HİZMETLERDE MEVCUT OLAN BİLGİLERİN, YAZILIMLARIN VEYA DOKÜMANLARIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN VEYA BUNLARIN VE DİĞER BİLGİLERİN TEDARİĞİNDEN VEYA SUNULAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN KULLANIM, VERİ VE KAR KAYBINDAN, İSTER BİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İSTER BİR İHMALDEN VEYA BİR BAŞKA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARDAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ÜYE HESABI, ŞİFRESİ VE GÜVENLİĞİ.

Eğer Hizmetler'den herhangi biri için bir hesap açılması gerekiyorsa bu kayıt sürecini bize ilgili kayıt formunda belirtildiği şekilde en güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sunarak tamamlamalısınız. Ayrıca, erişim hakkına sahip olduğunuz posta kutusunun e-posta adresi olan bir kullanıcı adı da seçeceksiniz. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan tamamen sorumlusunuz. Ayrıca, hesabınız çerçevesinde gerçekleşen her tür faaliyetten de sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanılması halinde veya herhangi bir güvenlik ihlali durumunda Instron'u en kısa zamanda bilgilendirmeyi de kabul etmektesiniz. Instron, şifrenizi veya hesabınızı, bilginiz dahilinde olsun ya da olmasın, bir başkasının kullanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Ancak, hesabınızı veya şifrenizi bir başkasının kullanması nedeniyle Instron'un veya bir başkasının maruz kalabileceği zararlardan siz sorumlu olacaksınız. Herhangi bir zamanda bir başkasının hesabını o hesabın sahibinin izni olmadan kullanamazsınız.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE BAĞLANTILAR.

BU ALANDAKİ BAĞLANTILARA TIKLARSANIZ, INSTRON'UN SİTESİNİ TERK ETMİŞ OLACAKSINIZ. BAĞLANTI VERİLEN SİTELER, INSTRON'UN KONTROLÜ ALTINDA OLMADIĞI GİBİ INSTRON'A BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR SİTENİN BAĞLANTI VERİLMİŞ SİTELERİN İÇERİKLERİNDEN VEYA BU SİTELERDEKİ HER TÜR DEĞİŞİKLİK VEYA GÜNCELLEMELERİNDEN DE SORUMLU OLMAYACAKTIR. INSTRON, BAĞLANTI VERİLMİŞ HERHANGİ BİR SİTEDEN ALINMIŞ HERHANGİ BİR WEB YAYININDAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR İLETİ ŞEKLİNDEN DE SORUMLU DEĞİLDİR. INSTRON, BU BAĞLANTILARI SADECE SİZE KOLAYLIK OLMASI AMACIYLA VERMEKTEDİR VE BU TÜR HERHANGİ BİR BAĞLANTININ BU SİTEDE YER ALMASI, INSTRON'UN BU SİTEDEN SORUMLU OLACAĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ.

Telif ve Kopya Hakkı: 2015 Illinois Tool Works Inc. tüm hakları saklıdır. Bu broþürde verilen tüm teknik özellikler haber vermeksizin deðiþtirilebilir.

TİCARİ MARKALAR.

Instron, Illinois Tool Works Inc. (ITW) firmasýnýn onaylý ticari markasýdýr. Burada belirtilen ve Instron ürünlerini ve hizmetlerini tanýmlayan diðer isimler, logo, simge ve iþaretler ITW firmasýnýn ticari markalarýdýr ve ITW'un önceden yazýlý izini alýnmadan kullanýlamaz. Belirtilen diðer ürün ve firma isimleri ilgili kuruluþlarýn ticari markalarý veya ticari adlarýdýr. Burada açıkça belirtilmemiş tüm haklar, saklı tutulmaktadır.