Doğruluk

Doğruluk kavramı genellikle ölçülen değer ve gerçek değer arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Doğruluk değeri, şartnamelerde "± X doğruluk payı" şeklinde belirtilmektedir.