Aktüatör

Servohidrolik kuvvetle yukarıya veya aşağıya hareket eden makine gövdesine bağlı mil. Aktüatör hareketi için gereken kuvvet, çeneler üzerinden numuneye aktarılır. Aktüatörler sadece servohidrolik sistemlere uygulanır. Servohidrolik sistemdeki bir test sırasında çaprazkafanın sabitlendiğini gözlemleyebilirsiniz.