Ayarlama

Arzu edilen uyumun, görünüşün ya da sonucun elde edilebilmesi için bir şeyin değiştirilmesi ya da yavaşça hareket ettirilmesi durumudur.