Eksenel Gerinim

Uygulanan yük ile aynı doğrultudaki ya da aynı eksen üzerindeki gerilim.