Esneklik Hacim Modülü

Eksenel yüke bağlı olan bir malzemenin hacmindeki değişim için gerilim oranı. Aşağıdaki denkleme  göre Esneklik Modülü (E) ve Poisson Oranı (r) ile ilgili olarak: Hacim Modülü K=E/3(1-<I>2</I>r).