Kalibrasyon

Kalibrasyon; standart olarak tanımlanmış olan bilinen referans değeriyle, test sonrasında cihazdan elde edilmiş bilinmez değerin karşılaştırılmasıdır. Bir çok durumda; bilinen standart değeri, kalibre edilen ekipmandan tepki alınması için kullanılamakta ve test koşullarındaki ekipmandan alınan bu tepki sonrasında uyarıcı değerle karşılaştırılmaktadır. Standart ve test koşullarındaki cihaz arasında gözlemlenen farklılık; kalibrasyonun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

NOT: KALİBRASYON teriminin; sistemle birlikte çalışacak yük hücresi ya da ekstansometre gibi dönüştürücülerin kurulumuna dair faaliyetlerine değinmek için aletlerde kullanılan "kalibre etmek" terimiyle karıştırılmaması önemlidir.