Tırmanma Kasnağı Soyma Testi

Göreceli olarak esnek bir malzeme ile sert bir malzeme arasındaki yapışkan bağlanmanın soyulma direncini belirleme yöntemi. (ASTM D-1781).