Kompleks Modülü

Deformasyon ve düzeltme süresince ısı olarak harcanan enerjinin hesaba katılarak, bir malzemenin dinamik mekanik özelliklerinin ölçüsü. Bir malzemenin statik modülü ile kayıp modülü toplamına eşittir. Yırtılma yüklemesi durumunda dinamik modül olarak adlandırılır.