Kompozit Kanal

Kompozit kanal, test sırasında kendi bilgilerini değiştirebilen bir test veri kanalıdır. Örneğin, kompozit kanal Çekme Gerinimi, bir testin ilk aşamasında gerilimi doğrudan bir ekstensometreden ölçmenizi ve ardından testin geri kalan kısmı için çaprazkafa uzamasından gerinimi hesaplamanızı sağlar. Böylece, toplam gerinim ölçümü gerçek gerinim kanalı ve uzama kanalından türetilen gerinimin bir bileşimidir.