Basmada akma dayanımı

Bir malzemenin belirli bir deformasyon göstermesine neden olan baskı. Çoğunlukla, bir basma testinden elde edilen gerilme-gerinim diyagramıyla belirlenir. Ayrıca bkz. Akma Dayanımı.