Sünme Oranı

Sabit sıcaklıkta basınca maruz kalan bir malzemenin deformasyon süresi. Sünme testinden elde edilen sünme – zaman diyagramının eğimidir. Birimler, genellikle, inç/inç/saat veya % uzama/saat şeklindedir. Minimum sünme oranı sünme – zaman diyagramının ikinci sünmeye ait parçasının eğimidir.