Sünme Kopma Dayanımı

Belli bir zaman dilimi içinde sünme testinde kırılmaya yol açmak için gerekli gerilme. Alternatif terim olarak gerilme kopma dayanımı kullanılabilir.