Sünme Testi

Sünme veya gerilme-gevşeme davranışını belirleme yöntemi. Sünme özelliklerini belirlemek için, malzeme uzun süre sabit çekmeye veya sabit sıcaklıktaki basma yüküne maruz bırakılır. Deformasyon belirli zaman aralıklarında kaydedilir ve sünme – zaman diyagramı çizilir. Herhangi bir noktada eğrinin eğimi sünme oranını verir. Eğer bir hata oluşursa, test son bulur ve kopma anı kaydedilir. Test süresi içinde numune kırılırsa, sünme düzeltme ölçülebilir. Malzemenin gerilme gevşemesini tespit etmek için, numune belirtilen miktarda deforme edilir ve uzun süre sabit sıcaklığa maruz bırakmayla gerilmedeki azalma kaydedilir. Standart sünme testi prosedürleri ASTM E-139, ASTM D-2990 ve D-2991 (plastikler) ve ASTM D-2294 (yapışkanlar) içinde ayrıntılandırılmıştır.