Deformasyon Enerjisi

Bir malzemeyi belirli bir miktarda deforme etmek için gerekli enerji. Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi, gerilme-gerinim diyagramı altındaki belirli bir gerilmeye kadar olan alandır.