Yük Altında Deformasyon

Sert plastiklerin kalıcı deformasyonlara karşı koyma gücünün ve sert olmayan plastiklerin bir deformasyon sonrası eski şeklini alma kabiliyeti ölçüsü. Yük altında deformasyonun her iki türünün belirlenmesi için standart test yöntemleri ASTM D-621 içinde verilmiştir. Sert plastikler için, deformasyon (akma ya da akma ve büzüşme olabilir), belirli bir yük altında 24 saat sonunda numune yüksekliğindeki % değişim olarak rapor edilir. Sert olmayan plastikler için, sonuçlar, yük altında 3 saat sonundaki yüksekliğin % değişimi ve yükün kaldırılmasını izleyen 1-1/2 saatlik dilimde düzelme olarak rapor edilir. Düzelme asıl yükseklik baz alınarak hesaplanan yüksekliğin % olarak artışıdır. Ezilme Dayanımı.