Türetilmiş Kanal

Türetilmiş kanal, numuneyi izleyen transdüserlerdeki verileri kullanarak hesaplanan bir test veri kanalıdır. Örneğin gerilme, baskı yük hücresindeki yük verileri kullanılarak, ortalama gerinim ise iki gerinim kanalı toplamının bölünmesiyle türetilir. Bazı türetilmiş kanallar test tipine özgüdür. Örneğin, eğme gerilmesi dış fiber gerilme faktörüne bölünen yükten türetilir.