Çift Yırtma Devri

Bu geometri seçildiğinde, numune çapı gereklidir. Numune kesit iki dairenin alanı olarak hesaplanır. Bu, gerilme (ve test başlamadan önce girilmesi durumunda gerilme kontrol oranları) dahil alana bağlı tüm hesaplamaları etkiler.