Sürüklenme

Ölçüm değeri gibi çalışma özelliklerinde zamana bağlı olarak meydana gelen değişim