Kurululuk dayanımı

Belirli bir atmosfer içinde kurutma sonrası veya koşullama süresi sonrası yapışkan bir bağlantının hızlıca belirlenen dayanımı. (ASTM D-2475)