Süneklik

Bir malzemenin kopma gerçekleşmeden plastik deformasyona ne kadar dayanabileceği. Alanın uzama ve azalma değerleri, sünekliğin ortak indisleridir.