Elastik Histeresis

Bir malzemede belirli bir gerilmeyi oluşturmak için gerekli gerilme enerjisi ile bu gerilmedeki elastik enerji arasındaki fark. Dinamik test döngüsünde malzemede ısı olarak açığa çıkan enerjidir. Elastik histeresisin elastik deformasyon enerjisine bölümü sönümleme kapasitesini verir.