Elastik Sınır

Kalıcı deformasyon oluşturmaksızın bir malzemeye uygulanabilecek en büyük gerilme. Gerilme/gerinim diyagramlarında belirgin bir doğru parçası bulunan metaller ve diğer malzemeler için, elastik sınır yaklaşık olarak orantılı sınıra eşittir. Kayda değer orantılı bir sınır sergilemeyen malzemeler için, elastik sınır isteğe bağlı bir yaklaşımdır (görünen elastik sınır).