Görünen Elastik Sınır

Gerilme/gerinim diyagramında belirgin bir doğru parçası bulunmayan malzemelerin elastik sınırının isteğe bağlı yaklaşımı. Gerinim oranının sıfır gerilmeden %50 daha büyük orandaki gerilmesine eşittir. Gerilme - Elastik Histeresis gerinim eğrisi ve baskı ekseni ile birlikte orijindeki eğrinin eğiminden %50 daha büyük eğimli çizgi arasında yer alan değme noktasındaki gerilmedir.