Gevreme

Fiziksel ya da kimyasal değişimler nedeniyle sünekliğin azalması.