Enerji

Bir test sırasında numune üzerinde gerçekleştirilen işin bir ölçüsüdür. Bir testte herhangi bir iki nokta arasında harcanan enerji, bu iki nokta arasında gerilme/gerinim eğrisi altında kalan alan olarak ölçülür.