Mühendislik Gerinimi

Numune boyundaki değişikliğin orijinal boya bölümü. Gerinimin tanımına bakın.