Yorulma Sınırı

Sonsuz sayıdaki bir döngü için bir malzemenin dayanabileceği maksimum dalgalanma gerilmesi. Genellikle bir B-G diyagramından belirlenir ve bir yorulma testi numunesi sayısının yarı ömrüne ait noktalar yörüngesinin asimptotuna bağlıdır. Alternatif bir terim olarak mukavemet sınırı kullanılabilir.