Yorulma Çentik Faktörü

Çentik veya diğer gerilme yükselticiler ile birlikte bir numunenin yorulma dayanımına gerilme yığılması olmaksızın, numunenin yorulma dayanımının oranı. Plastik deformasyondan kaynaklanan gerilme hafiflemesi nedeniyle yorulma çentik faktörü genellikle teorik gerilme yığılması faktöründen daha düşüktür. Alternatif bir terim olarak dayanım azalma oranı kullanılabilir.