Kırılma Başlangıcı

Test numunesinin darbeye maruz kaldığı sırada, çatlağın oluşmaya başladığı nokta olup; ilk çatlak ya da hasar olarak da adlandırılabilmektedir.

Belirtilen bu nokta; aletli darbe testi sırasında elde edilen kuvvet-zaman diyagramının analiz edilmesiyle belirlenebilmektedir. Eğri eğimindeki farkedilir düzeydeki değişimin takip ettiği artan yer değiştirme miktarıyla birlikte keskin yük kaybının mevcut olması, numunedeki ilk çatlağı ya da hasarı belirtebilmektedir.

Referanslar
 
- ASTM D3763-08

- ISO 6603-2: 2000