Frekans (Darbe Verisi Toplama)

Veri toplamada, saniyede toplanan nokta sayısı