Tam Skala

Bir yük hücresi kapasitesi veya ekstensometre uzamasının maksimum kapasitesidir.