Harmonik Frekans (Darbe)

Bir numunenin doğal olarak titreşim ve salınıma başladığı frekans