Darbe Testi

Eğilme, çekme veya burulma içinde ani yüke maruz kalan bir malzemenin davranışını belirleme yöntemi. Charpy Darbe Testi, Izod Darbe Testi ve Çekme Darbe Testi’nde olduğu gibi, genellikle ölçülen miktar, numunenin tek bir darbeyle kırılmasında soğurulan enerjidir. Hava atışı darbe testi ve tekrarlayan vuruş darbe testinde olduğu gibi, darbe testleri artan şiddette çoklu vuruşlara bağlı olan numuneler tarafından da gerçekleştirilir. Darbe esnekliği ve sklereskop sertliği bozucu olmayan darbe testleri ile belirlenir.

Darbe Testi Niçin Önemlidir?

Darbe direnci, bir parça tasarımcısı için dikkate alınacak en önemli, niceliğinin belirlenmesi en zor özelliklerden biridir. Birçok uygulamada darbe direnci kullanım ömrünün kritik bir ölçüsüdür. Daha da önemlisi, günümüzde ürün güvenilirliği ve dayanımı için kafa karıştıran bir sorun teşkil etmektedir.

Öncelikle şunları belirleyin:

parçanın kullanım ömrü boyunca karşılaşabileceği darbe enerjileri, bu enerjiyi verecek olan darbe türü ve daha sonra öngörülen kullanım ömrü boyunca bu tür darbelere karşı direnç gösterecek bir malzeme seçilmelidir
Kalıp baskıları, polimer oryantasyonu, zayıf noktalar (örn. kaynak çizgileri veya geçiş bölgeleri ) ve parça geometrisi darbe performansını etkiler. Darbe özellikleri, plastiklere renklendiriciler gibi katkı maddeleri eklendiğinde de değişiklik gösterir.

Sünme - Kırılma

En gerçekçi darbeler tek yönlü darbelerden ziyade çift yönlü darbelerdir. Sünme veya kırılma hata modunun seçilmesiyle daha büyük bir karmaşa ortaya çıkar. Kırılgan malzemeler düşük bir enerjiyle kırılmaya başlar, biraz daha büyük bir enerjiyle tamamen parçalanır. Diğer malzemeler farklı seviyelerde sünekliğe sahiptir. Aşırı sünek malzemeler düşme ağırlığı testinde delinerek hasar görür ve çatlağın başlaması ve ilerlemesi için yüksek bir enerji yükü gerektirir.

Birçok malzemede testin türü, hız ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak sünme ya da kırılma hatası görülebilir. Gerçekte bu değişkenlere göre gerçekleşen sünme/kırılma geçişine sahiptir.