Kink testi

Metal kablonun sünekliğini belirleme yöntemi. Bir dolaşma oluşturmak için kablonun küçük bir kısmına düğüm atılır ve çekilir. Bağıl süneklik, hata oluşup oluşmamasıyla ve dolaşmanın olası hata oluşturmaksızın çözülmesiyle gösterilir.