Yük-Sapma Diyagramı

İlgili sapmaya göre yükün çizilmesi.