Maksimum Fiber Gerilmesi

Homojen bir bükülme veya burulma testi numunesinde maksimum çekme veya basma gerilmesi. Orta noktasından normal bir kiriş olarak yüklenmiş bir numune için, orta noktada maksimum fiber gerilmesi oluşur ve formül yoluyla hesaplanabilir (dikdörtgen yapıdaki numuneler için):

Maximum Fiber Stress  Formula for Rectangular Specimens

S=maksimum fiber gerilmesi; P=yük; L=açıklık; b=kirişin genişliği; d=kirişin derinliği. Burulan bir dairesel kesit alanlı öğe için, maksimum fiber gerilmesi aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Maximum Fiber Stress Formula for a Circular Cross Section Member

T=burulma momenti; r=başlangıçtaki dış yarıçap, J=başlangıçtaki kesit alanı polar atalet momenti.