Maksimum Yük (Darbe)

Tepe Yükü olarak da bilinen bu yük darbe testi sırasında oluşturulan en yüksek yüktür. Genellikle bu nokta, malzemenin hasar görmeye başladığı ya da tamamen hasar gördüğü yüke karşılık gelir.