Maksimum (eğilme) Yük (Darbe)

Yük-zaman eğrisinde hasar görmeden önceki en yüksek nokta. Genellikle maksimum yük noktası, malzemenin hasar görmeye başladığı ya da tamamen hasar gördüğü yüke karşılık gelir. Plastik maddelerin karbon fiber gibi dolgu maddeleriyle desteklendiği durumlarda, tepe yükü maksimum yükten daha fazla olabilir.