Eğme Esneklik Katsayısı

Bükülgenlik testinde elde edilen gerilme-gerinim diyagramı sınırları dahilinde, maksimum fiber gerilmesinin maksimum gerinime oranı. Alternatif terim esneklik bükülgenlik modülüdür.