Katılık (rijitlik) Katsayısı

Yırtılma veya burulma yüküne maruz kalan bir numunede gerinmenin, gerilmenin bir fonksiyonu olarak değişmesi oranıdır. Bir burulma testinde belirlenen esneklik modülüdür. Alternatif terimler burulmadaki esneklik modülü ve yırtılmadaki esneklik modülüdür. Görünen esneklik modülü, bir burulma testinde ölçülen plastiklerin kalınlığının ölçüsüdür (ASTM D-1043). “Görünen”dir çünkü, numune orantılı limitinden saptırılmış olabilir ve hesaplanan değer, malzemenin elastik sınırı içerisinde doğru esneklik modülünü sunmuyor olabilir.