Tokluk Katsayısı

Tekil bir çekme gücü olarak malzemenin bir birim şiddeti üzerinde çalışan iş, kademeli olarak, sıfırdan Katılaşma Modülü olarak tanımlanan kopmaya yol açan değere kadar arttırılır. Gerilme-gerinim eğrisi altındaki orijinden kopmaya kadar tüm alan olarak hesaplanabilir. Bir malzemenin katılaşması, malzemenin plastik aralığında enerjiyi soğurma kabiliyetidir.