Akma dayanımı ofseti

Elastik sınırın isteğe bağlı yaklaşımı. Gerilme-gerinim diyagramı ile diyagramın doğru parçasına paralel olan bir çizginin kesişim noktasına karşılık gelen baskıdır. Ofset, gerilme-gerinim diyagramının orijini ile paralel çizgi ve 0 baskı ekseninin kesişim noktası arasındaki uzaklık anlamına gelir. Ofset, gerinim terimleri içinde ifade edilir (sıkça %0,2).