Tolerans Dışı (TD)

Tanım

Tolerans Dışı: Spesifik sınırlar içinde olmayan demektir.

İlgili Konular

Belirtilen Sınırlar:

  • Üreticiler ya da T.D. Standart Komiteleri (örneğin; ASTM, ISO) tarafından tanımlanmış olan kabul edilebilir sonuçlara ait sınırlar

T.D. kavramının Önemi:

  • Ekipman kullanımı ve Proses Şartnameleri arasındaki ilişki
  • T.D. durumu ile ilgili olan Toplam Hatanın gerçekte müşteri prosesi için önemli olması durumunda, önceki Kalibrasyon/Servis Çevrimi sırasındaki cihazlarla gerçekleştirilen çalışma/testler üzerinde oldukça önemli bir etki mevcuttur.

Ters İz ve Bildiri:

  • Kullanılan referans standartların, izlenebilir (ulusal / uluslararası) standartlara göre kalibre edildiğinin kanıtlanma ve sağlanma yeteneği
  • Belirsizlik Ölçümlerinin T. D. Koşullarının müşterilere bildirilmesi:
  • Referans standardındaki bilinen hata miktarı
  • Normalde, T.S.B.'ye (test sırasındaki birim) ait izin verilen aralıktaki tolerans değerinin ¼ 'ü ya da daha aşağısında olmalıdır.
  • Ölçümün tolerans aralığı dışında olmasının ilan edilmesinde bu durumun dikkate alınmasında ya da tolerans aralığındaki değerlerin, hesaplamalarda ve T.D. koşullarının değerlendirilmesinde müşterilere sağlanmasının gerekliliğinde; müşterilere bildirim yapılması gerekmektedir.