Aşırı Gerilme

Bir yorulma testinin başında yüksek dalgalı yük ve sona doğru düşük yük uygulaması. Bir yorulma testinde hızlanma aracıdır.