Tepe Maksimum/Minimum

Genellikle, bir test sırasında atanan kanal tarafından ulaşılan en yüksek değer. Örneğin, yük mutlak tepe hesaplamasına atanırsa, bir test sırasında ulaşılan en yüksek yük değeri mutlak tepe yüktür. Kanal değerleri önceki yüksek değerin altına düştüğünde meydana gelen bir maksimum tepe veya kanal değerlerinin önceki düşük değerden yükseldiği bir minimum tepeyi görebilirsiniz.