Fiziksel Ölçüm

Fiziksel ölçümler test sistemine bağlı fiziksel transdüzerlerden veri sağlarlar ve numuneyi izlerler. Örneğin, yük ölçümü yük hücresinden veri toplar, gerinim ölçümü ekstensometreden veri toplar. Fiziksel ölçüm sanal bir ölçüm için bir veri kaynağı da
olabilir. Örneğin, gerilme yükün numune kesit alanına bölünmesiyle elde edilir.