Önçevrimleme

Çaprazkafanın numuneyi döngüye sokmak için, test başlamadan önce belirlenen sınırlar arasında hareket ettiği bir test bölümüdür. Önçevrim bölümü sırasında veri elde edilir, ancak sonraki analizler için kullanılmaz.