Deneme Gerilmesi

Belirli bir kalıcı deformasyon oluşturacak baskı.